Reklama

Reklama
- iškabos
- vitrinos
- nuorodos, informaciniai stendai
- kiti objektai

Renginių dizainas
- parodiniai stendai
- TV laidų interjeras
- muzikinių renginių apipavidalinimas
- šviesų dizainas

Interjeriniai paveikslai